Reiki...de oorsprong


de grondleggers

We zijn in Japan, omstreeks het jaar 1900.

In de kleine Christelijke universiteit in Kyoto, de Doshisha-universiteit, wil de predikant net beginnen met de zondagsdienst. Dan steekt een student zijn hand op. Het is tegen het einde van het studiejaar en hij zal binnenkort promoveren. Hij durft, want de predikant is tevens hoofd van de universiteit.Toch zet hij door en stelt de vraag die hem op de lippen brandt: “Accepteert u de letterlijke inhoud van de bijbel?” De hoogleraar beaamt dat. De student vervolgt:

“In de bijbel staat dat Jezus de zieken genas en dat hij op het water liep. U accepteert dit zoals het geschreven staat, maar heeft u het ooit zien gebeuren?" Weer knikt de man op de kansel en zegt dat hij daarin gelooft, maar dat hij nog nooit iemand heeft zien genezen en ook niet dat hij iemand over het water heeft zien lopen. “Is voor u dat gevoel van blind geloven voldoende? Misschien wel want u heeft uw Ieven achter de rug en er kan u niets meer gebeuren. Ons leven moet nog beginnen en we vragen ons zoveel dingen af.

Wij willen dit soort wonderen graag met eigen ogen zien. We willen er niet alleen over lezen maar we willen het ook zelf ervaren.....” Op dat moment werd deze student even de leraar van zijn directeur.

Die directeur heette Dr. Mikao Usui en nam toen een ultieme beslissing: Hij nam ontslag als hoofd van de universiteit en zou gaan onderzoeken hoe Jezus zieken kon genezen en hoe dit in de praktijk gebracht kon worden. Hij vertrekt naar Amerika en krijgt voor zijn onderzoek naar het geheim van Jezus het eredoctoraat, het geheim van het genezen door handoplegging. Maar hij vindt niet wat hij zoekt.

Dan herinnert hij zich plotseling dat in het Boeddhistische traditie er vanuit gegaan werd dat Boeddha ook de kracht van het genezen had. Hij besluit terug te gaan naar Japan. Misschien dat hij in het Boeddhisme de oplossing kon vinden. In Japan bezoekt Dr. Usui vele Boeddhistische kloosters. Hij is geïnteresseerd in lichamelijk genezen en op zijn vragen krijgt hij steeds hetzelfde antwoord: “Voor ons is het de geest die genezen moet worden, daar zijn wij mee bezig. Het lichaam is van ondergeschikt belang, van een lagere orde”.

Dan op een dag komt hij in aanraking met teksten, in het Sanskriet, die zijn opgeschreven door een onbekende discipel, terwijl zijn meester sprak: Het is de formule met de symbolen en de beschrijvingen hoe Boeddha kon genezen...I! De oude abt van het klooster adviseert hem naar de heilige berg Kuriyama te gaan om te vasten en te mediteren om zo de kracht van het genezen te ontvangen.

Na 21 dagen wordt hij zich plotseling bewust van een puiserende lichtstraal en als in luchtbellen ziet hij de symbolen die hij tijdens zijn studie ontdekt heeft. De sleutel tot genezen, zoals Jezus en Boeddha het gedaan hebben. De symbolen worden blijvend in zijn geheugen gebrand. Samen met de oude abt komt hij tot het besluit deze vorm van genezen “RElKl” te noemen. Zeven jaar werkt hij in de achterbuurten van Kyoto en komt tot een frustrerende ontdekking: de mensen die hij geholpen had, vielen allemaal terug op het lichamelijke niveau zoals hij ze in het begin had aangetroffen.

Ze wilden eigenlijk op de hogere niveaus niet veranderen en dus niet echt van binnenuit genezen.... Hij verlaat de krottenwijk en begint les te geven aan hen die wel bereid zijn te kijken naar de dieper liggende niveaus en zo een nieuwe manier van leven kunnen creëren.

Hij leert ze o.a. zichzelf te genezen en ze krijgen de RElKl-beginselen van hem door. Op het einde van zijn leven draagt dr. Usui de essentie van REIKI over aan zijn briljante leerling Chujito Hayashi: dr Usui wijdt hem in als de grootmeester.

Dr. Hayashi sticht twee klinieken: in Kyoto en in Tokyo. Hij ontdekt dat RElKl vanzelf naar de plaats van het lichamelijke symptoom stroomt en daarbij de oorzaak oplost. REIKI vult het tekort aan levensenergie aan en laat het lichaam in het geheel herstellen. Ook stelt hij vast dat alleen met een positieve manier van denken en een goede manier van leven iemand blijvend kan genezen. Op een zekere dag in 1935 komt een jonge vrouw uit Hawai, Hawayo Takata, in de Reiki- kliniek in Tokyo. Ze is doodziek. Ze geneest en dat maakt zoveel indruk op haar dat ze zelf REIKI wil gaan leren. Na veel strubbelingen en tegenwerkingen lukt het haar. (oorspronkelijk moet Reiki binnen de Japanse grenzen blijven)

Zo komt RElKl ook naar het westen.....